Voor professionals

Inhoud en doel van dit onderzoek

De Netherlands ACM Registry is een landelijk project onder leiding van het Netherlands Heart Institute.

Door de relatief lage prevalentie van ACM bestaat klinisch onderzoek naar dit ziektebeeld veelal uit kleine selectieve cohorten. Vaak resulteert dat in onvoldoende statistische power en beperkte generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten. Daarnaast zijn resultaten uit verschillende studies lastig te vergelijken door het gebrek aan uniforme definities. Dit alles beperkt de translatie van onderzoeksresultaten naar de kliniek. Het doel van de Netherlands ACM Registry is om deze beperkingen te overwinnen door de kracht van de verschillende onderzoekscentra in Nederland te bundelen; door samen een groot landelijk cohort op zetten met hoge kwaliteit data, uniform in definities en verzamelmethoden. Op deze manier hopen we te kunnen faciliteren in klinisch onderzoek naar de ontwikkeling, diagnose en prognose van ACM, en zo de patiëntenzorg in de toekomst verder te verbeteren.

Registry design

De Netherlands ACM Registry is een landelijk longitudinaal observationeel cohort van patiënten met ACM en familieleden. Het betreft een niet-WMO plichtig onderzoek (METC-projectnummer 18-126/C, Utrecht) en staat geregistreerd bij het Nederlands Trial Register (NTR7097).

Klik voor meer informatie op de onderstaande vragen, lees onze publicatie in het Netherlands Heart Journal, of neem contact met ons op.

Welke patienten komen in aanmerking voor deelname?

Alle patiënten met een bewezen diagnose van ACM waarbij een alternatieve diagnose uitgesloten is komen in aanmerking voor deelname. Daarnaast kunnen hun familieleden en geassocieerde mutatiedragers worden geïncludeerd.

 

Wat betekent deelname voor mijn patiënten (en voor mij als behandelaar)?

Dit onderzoek is observationeel, deelnemers hoeven dus (behoudens hun toestemming te verlenen) niets te doen. Naast demografische en ACM-gerelateerde DNA-gegevens worden klinische gegevens verzamelend en opgeslagen, waaronder: (1) klachten en symptomen; (2) medicatiegebruik en behandeling, (3) diagnostische gegevens zoals resultaten van het ECG, Holter, ergometrie, echografie, MRI en angiografie, (4) externe factoren zoals zwangerschap, intoxicaties en sport, (5) uitkomsten zoals aritmie, hartfalen en (hart-)dood.

 

Wat gebeurt met deze patiëntgegevens?

Deze gegevens worden veilig en geanonimiseerd opgeslagen onder een unieke studie code. Alleen onderzoekers van het primaire academische centrum waar de patiënt onder behandeling is (of is geweest) hebben toegang tot deze gegevens en uitsluitend met toestemming van een lokaal aangesteld coördinator. Daarnaast houden de onderzoekers van het Netherlands Heart Institute toezicht op de validiteit en kwaliteit van de data. Het gebruik van gegevens voor onderzoek in een van de deelnemende centra gebeurt alleen na toestemming van de lokale coördinator. Voor gezamenlijk onderzoek in het gehele bestand is toestemming van de NHI coördinatoren vereist.

 

Hoe kan ik mijn patiënten aanmelden voor deelname?

Als u werkzaam bent in een van de deelnemende academische centra, kunt u het beste contact opnemen met de lokale coördinator bij de afdeling cardiologie of klinische genetica. Indien u niet op de hoogte bent wie dit is, kunt u contact met ons opnemen.

Bent u werkzaam bij een ander ziekenhuis of zorginstelling, neem dan contact met ons op of verwijs uw patiënten die voldoen aan de bovenstaande inclusiecriteria naar onze website voor meer informatie over deelname. Indien gewenst, kunnen wij u de patiënten-informatiebrief toesturen zodat ook u op de hoogte bent van de inhoud.